Welkom op de website van Stichting AED De Lutte-Zuid

 

Op initiatief van een aantal mensen uit De Lutte Zuid is in 2009, in overleg met de EHBO-afdeling De Lutte, besloten om een AED-project te starten.

Er werd een werkgroep opgericht bestaande uit vier bewoners. Door middel van deze website wil de werkgroep de bewoners van De Lutte Zuid informeren over dit project en hoopt zij hen optimaal te kunnen betrekken.

In november 2009 is de AED geinstalleerd en in de daarop volgende maanden zijn een groot aantal vrijwilligers opgeleid die jaarlijks een herhalingscursus volgen. Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich aanmelden via HartslagNu zodat ze bij een 112 melding automatisch worden gealarmeerd via een sms-bericht of via de hartslag nu app op hun smartphone.

Op 11 januari 2017 is de Stichting AED De Lutte-Zuid opgericht. Drie personen uit de werkgroep hebben een bestuursfunctie binnen de stichting.