Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Welkom op de website van AED De Lutte Zuid

AEDOp initiatief van een aantal mensen uit De Lutte Zuid is in 2009, in overleg met de EHBO-afdeling De Lutte, besloten om een AED-project te starten.

Er werd een werkgroep opgericht bestaande uit vier bewoners. Door middel van deze website wil de werkgroep de bewoners van De Lutte Zuid informeren over dit project en hoopt zij hen optimaal te kunnen betrekken.

In november 2009 is de AED geinstalleerd en in de daarop volgende maanden zijn een groot aantal vrijwilligers opgeleid die jaarlijks een herhalingscursus volgen. Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich aanmelden via HartslagNu zodat ze bij een 112 melding automatisch worden gealarmeerd via een sms-bericht of via de hartslag nu app op hun smartphone.

Oprichting Stichting AED De Lutte-Zuid

11 jan 2017 - Sinds de oprichting in 2009 opereerden we als werkgroep financieel onder de Stichting Binnensport De Lutte. Dit is toen op die manier ingericht zodat we snel van start konden met o.a. de incasso's. Na zeven jaar werd het tijd om de zaken in een eigen stichting onder te brengen. Dankzij sponsoring door notariskantoor Kroezen in Oldenzaal hebben we dit eenvoudig kunnen regelen. Op 11 januari 2017 is dan ook de Stichting AED De Lutte-Zuid opgericht. Drie personen uit de werkgroep hebben een bestuursfunctie binnen de stichting. Dit zijn:

Thea Hesselink - Voorzitter
José Senger - Secretaris
Benny Punt - Penningmeester

Nieuwsbrief maart 2016 gepubliceerd

23 mrt 2016 - Deze maand is er een nieuwsbrief gepubliceerd waarin de noodzakelijke verhoging van de bijdrage aan het AED-project wordt aangekondigd. Verder worden sponsoren uitgenodigd om bij te dragen. Voor de volledige nieuwsbrief van maart 2016 klik hier.

AED cursussen 2016

1 febr 2016 - In december en januari zijn door de EHBO afdeling de Lutte vier nieuwe hulpverleners in onze wijk De Lutte Zuid opgeleid. Daarnaast hebben 49 hulpverleners de herhalingscursus AED/reanimatie gevolgd. De meeste hulpverleners hebben inmiddels de hartslagnu app op hun smartphone geinstalleerd zodat ze bij een alarmering alleen worden opgeroepen wanneer ze ook daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer zijn. Buurtbewoners die zich willen aanmelden voor deelname aan een herhalingscursus of basiscursus kunnen hier een aanmeldformulier downloaden.

Nieuwsbrief oktober 2015 gepubliceerd

14 okt 2015 - De nieuwsbrief van oktober 2015 is weer gepubliceerd. Zaken als incasso en de voor de deur staande herhalingscursussen komen aan de orde. Maar ook over de status van de AED en de AED-verzekering praten we u bij. De meesten van u hebben deze nieuwsbrief via e-mail ontvangen. Ga naar de rubriek Nieuwsbrieven of klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Cursus 2015 succesvol afgesloten

cursus 2015

2 feb 2015 - Afgelopen maand hebben ca. 50 bewoners van de wijk De Lutte Zuid de herhalingscursus Reanimeren/AED bedienen, succesvol gevolgd. Als wijk mogen we er trots op zijn dat we dit met elkaar en voor elkaar doen.

AED cursussen in 2015

3 dec 2014 - In januari zal de EHBO afdeling De Lutte weer de herhalingscursussen voor ons verzorgen. Deze zullen plaatsvinden op zaterdag 10 januari en zaterdag 31 januari. De uitnodigingen naar de hulpverleners in onze wijk zijn inmiddels verstuurd. Mochten er wijkbewoners zijn die niet zijn uitgenodigd maar wel willen deelnemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van de werkgroepleden. Ook als je de basiscursus wilt volgen, willen we dit graag weten. 

Afgelopen jaar is er geen basiscursus geweest en op dit moment hebben we één persoon op de wachtlijst staaan. De EHBO wil bij voldoende belangstelling in 2015 weer een basiscursus organiseren. De kosten voor de AED cursussen, zowel basis als herhaling, komen voor rekening van de AED werkgroep De Lutte Zuid.

Nieuwsbrief oktober 2014 gepubliceerd

23 okt 2014 - De nieuwsbrief van oktober 2014 is weer gepubliceerd. Zaken als incasso en de voor de deur staande herhalingscursussen komen aan de orde. De meesten van u hebben deze nieuwsbrief via e-mail ontvangen. Ga naar de rubriek Nieuwsbrieven of klik hier om de nieuwsbrief te openen.