Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

AED Project

Hoe het begon
In de zomer van 2009 is door een aantal buurtbewoners in samenwerking met de EHBO afdeling De Lutte en met Ambulance Oost de aftrap gegeven voor dit AED project. Na een inventarisatie en een presentatie voor de wijkbewoners bleek dat er grote belangstelling was. Niet alleen om financieel bij te dragen aan het project maar ook om als hulpverlener te worden opgeleid.

Financiën
In het eerste jaar is door het merendeel van de wijkbewoners en een aantal sponsoren het geld bijeengebracht voor de aanschaf en het onderhoud van een AED voor een periode van zeven jaar. Ook de opleiding van de hulpverleners wordt door de gezamelijke buurtbewoners gefinancierd middels een jaarlijkse bijdrage.

Opleidingen
In 2009 werden de eerste hulpverleners opgeleid. Gedeeltelijk via een gesubsidieerd traject door Ambulance Oost en de overigen door de EHBO afdeling De Lutte. Vanaf 2012 worden alle opleidingen verzorgd door de EHBO. Alle herhalingsopleidingen vinden nu plaats in de eerste twee maanden van het jaar.

Locatie AED
In november 2009, toen de eerste hulpverleners waren opgeleid, is de AED geinstalleerd. Allereerst in een dag en nacht toegankelijke ruimte bij de familie Hamhuis aan de Zwaluuwstraat. In het voorjaar van 2013, toen de familie Hamhuis aangaf te zullen verhuizen, is de AED in een beveiligde en verwarmde buitenkast geplaatst bij de familie Senger aan de Zwaluwstraat 66.

Registratie
Zowel de AED als de hulpverleners zijn geregistreerd bij Hartslagnu.nl. De registratie van de AED is de verantwoordelijkheid van de AED-beheerder (Benny Punt). De registratie van de hulpverleners is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk waarbij de werkgroep er wel van uit gaat dat iedereen die op kosten van de wijk de opleiding volgt, ook geregistreerd is. De werkgroep geeft wel ondersteuning bij vragen over of problemen met de registratie.