Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Bestuur en Werkgroepleden van de Stichting AED De Lutte-Zuid

Het bestuur en de werkgroep van de Stichting AED De Lutte-Zuid bestaan uit de volgende personen;

  • Voorzitter: Thea Hesselink | Tjaskermolen 16 | Tel.: 06-51803107
  • Secretaris: José Senger | Zwaluwstraat 54 | Tel.: 551648
  • Penningmeester: Anne Hesselink | IJsvogelstraat 16 | Tel: 06-4619 4254
  • Cursuscoördinator: Marinka olde Hendrikman | Zwaluwstraat 20 | Tel: 06-2556 1836 
  • Technische ondersteuning: Benny Punt | IJsvogelstraat 10 | Tel.: 551831


Zij geven u graag alle informatie over het AED-project in De Lutte Zuid

Bankgegevens:

IBAN rekeningnummer: NL78 RABO 0151 4564 88

ten name van Stichting AED De Lutte-Zuid.