Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Wijk De Lutte Zuid

De wijk waar dit AED-project zich op richt, bestaat uit de volgende straten;

  • Ambachtstraat
  • Haerpad
  • Lossersestraat (tussen Leeuwerikstraat en spoorlijn)
  • IJsvogelstraat
  • Zwaluwstraat

Het symbool met de letter A in onderstaande kaart geeft de plaats aan waar de AED geplaatst is (Zwaluwstraat 66).


Grotere kaart weergeven


map