Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Formulieren

Op deze pagina kunt u formulieren openen/downloaden die betrekking hebben op het AED project.


Machtigingsformulier

Dit formulier kunt u gebruiken om de Werkgroep AED De Lutte Zuid machtiging te verlenen om uw jaarlijkse bijdrage te incasseren. Het formulier is aangepast aan de nieuwe Europese standaard (SEPA).

Aanmeldformulier Basiscursus Reanimatie/AED-bediening

Wilt u zich aanmelden voor de basiscursus reanimatie/AED-bediening, download dan dit formulier en lever het in bij een van de werkgroepleden.

Aanmeldformulier Herhalingscursus Reanimatie/AED-bediening

Wilt u zich aanmelden voor de herhalingscursus reanimatie/AED-bediening, download dan dit formulier en lever het in bij een van de werkgroepleden.