Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Nieuwbrief november 2010

Beste Buurtbewoners,

U heeft al weer een tijdje niets van ons vernomen en eigenlijk is dat best wel goed nieuws…

Toch zijn er op dit moment de volgende zaken waarover wij u willen informeren;

Herhalingscursussen

Het is al weer bijna een jaar geleden dat we de AED in onze wijk hebben geïnstalleerd en gestart zijn met het opleiden van de vrijwilligers. Dit betekent dat de herhalingscursus weer voor de deur staat. Op 9 december a.s. zal de groep cursisten die door Ambulance Oost is opgeleid de herhalingscursus volgen. Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.  De cursisten van de EHBO zullen de komende maanden via de EHBO worden uitgenodigd.

Nieuwe buurtbewoners

Mochten er bij u in de buurt nieuwe buren zijn komen wonen, wijs ze dan op de mogelijkheid om deel te nemen aan het AED-project. Verwijs ze voor informatie naar onze website of laat ze contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.

Financiën

Begin november zal weer de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Dit betekent dat, als u ons een machtiging heeft verleend,  er een bedrag van € 10,- van uw rekening zal worden afgeschreven. De mensen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar geen machtiging hebben verleend, vragen wij hun bijdrage rond die tijd over te boeken op ons bankrekeningnummer 1514.56.488 ten name van: St. Binnensport De Lutte, Inzake Werkgroep AED

Website

Bezoek onze website www.pa5dl.com/aed voor de laatste informatie.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep AED De Lutte Zuid