Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Nieuwsbrief AED De Lutte Zuid – oktober 2012

Beste Buurtbewoners,

De werkgroep AED De Lutte Zuid vraagt uw aandacht voor onderstaande zaken;

Gewijzigd e-mailadres?

Als uw e-mailadres onlangs is gewijzigd, bijvoorbeeld doordat u van provider bent gewisseld, zou u deze wijziging dan aan ons door willen geven middels een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulpverleners

Op dit moment zijn er in De Lutte Zuid 63 mensen via http://www.lekenhulpverlening.nl geregistreerd als lekenhulpverlener. De meeste mensen zullen via de werkgroep worden getraind op het bedienen van de AED. Mocht u echter via uw werkgever of anderszins getraind zijn om een AED te bedienen, meldt u dan ook aan. Hulpverleners zijn er nooit te veel als de nood aan de man komt.

Herhalingscursussen

In januari/februari 2013 zullen alle herhalingscursussen worden verzorgd door de EHBO afdeling De Lutte. Het afgelopen jaar is het helaas een aantal keren voorgekomen dat mensen zonder zich af te melden niet op de cursus verschenen. Dit brengt onnodige kosten mee. Vanaf nu zullen we daarom, bij niet verschijnen zonder zich minimaal twee weken van tevoren te hebben  afgemeld, deze kosten (€10,-) in rekening moeten brengen.

Nieuwe buurtbewoners en verhuizingen

Mochten er bij u in de buurt nieuwe buren zijn komen wonen, wijs ze dan op de mogelijkheid om deel te nemen aan het AED-project. Verwijs ze voor informatie naar onze website of laat ze contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. Op de website kan een machtigingsformulier worden gedownload en/of een aanmeldingsformulier voor de AED-cursus online worden ingevuld. Mensen die verhuizen en buiten de alarmeringscirkel van onze AED (bebouwde kom De Lutte) komen te wonen, kunnen niet meer via onze werkgroep de opleiding volgen. Ook zullen wij, als we tijdig geïnformeerd worden, de incasso stopzetten. Laat het ons dus weten als u binnenkort verhuist of onlangs verhuist bent!

Financiën

Begin november zal weer de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Dit betekent dat, als u ons een machtiging heeft verleend,  er een bedrag van € 5,- van uw rekening zal worden afgeschreven. De mensen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar geen machtiging hebben verleend, vragen wij hun bijdrage rond die tijd over te boeken op ons bankrekeningnummer 1514.56.488 ten name van: St. Binnensport De Lutte, Inzake Werkgroep AED

Website

Bezoek onze website aed.pa5dl.com voor de laatste informatie.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep AED De Lutte Zuid

Thea Hesselink

IJsvogelstraat 16

Tel.: 551728

Benny Punt

IJsvogelstraat 10

Tel.: 551831

José Senger

Zwaluwstraat 54

Tel.: 551648

Jan Zanderink

IJsvogelstraat 12

Tel.: 551901