Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Nieuwsbrief AED De Lutte Zuid

– november 2012

Beste Buurtbewoners,

De werkgroep AED De Lutte Zuid vraagt uw aandacht voor het volgende ;

Nieuwe locatie AED gezocht!!!

Zoals u misschien al hebt vernomen, gaat de familie Hamhuis komend voorjaar verhuizen naar de Bentheimerstraat. Dit betekent dat we een nieuwe locatie voor de AED zoeken. Als werkgroep hebben we besloten dat we een beveiligde en verwarmde AED buitenkast aanschaffen. Verwarming van de kast is nodig om de AED vorstvrij te houden en zo te  voorkomen dat deze in storing gaat. Voor deze kast zoeken we een locatie die bij voorkeur ligt aan de doorgaande route IJsvogelstraat – Zwaluwstraat of aan de doorgaande straten naar de Ambachtstraat. Bent u bereid om deze kast bij u aan de gevel te (laten) monteren, laat het ons dan vóór 31 december a.s. weten. Indien meerdere mensen zich aanmelden, zullen we de  meest centrale en best bereikbare locatie kiezen.

Verhoging bijdrage

Als werkgroep proberen we de bijdrage van de buurtbewoners altijd zo laag mogelijk te houden. Zoals u weet zijn we gestart met een jaarlijkse bijdrage van € 10,- . In verband met een schenking hebben we de bijdrage kunnen verlagen naar € 5,-. Helaas moeten we, in verband met de investering in de buitenkast, vanaf november 2013 de bijdrage per gezin verhogen van € 5,- naar € 8,50 per jaar. Mocht dat voor u een probleem zijn, neem dan contact op met een van de werkgroepleden.

 

Website

Bezoek onze website http://www.pa5dl.com/aed voor de laatste informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep AED De Lutte Zuid

Thea Hesselink

IJsvogelstraat 16

Tel.: 551728

Benny Punt

IJsvogelstraat 10

Tel.: 551831

José Senger

Zwaluwstraat 54

Tel.: 551648

Jan Zanderink

IJsvogelstraat 12

Tel.: 551901