Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Nieuwsbrief maart 2017

Beste bewoner van De Lutte-Zuid,

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen van het AED project De Lutte-Zuid.

Opleiding burgerhulpverleners

In januari hebben 52 burgerhulpverleners in onze wijk de herhalingscursus Reanimatie/AED gevolgd. Samen met een aantal mensen die extern deze opleiding volgen, hebben we in onze wijk bijna 60 burgerhulpverleners die bij een alarmering opgeroepen kunnen worden door de 112-alarmcentrale. Mocht u ook de opleiding tot burgerhulpverlener willen volgen, meldt u dan aan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en in te leveren bij een van de werkgroepleden.

Oprichting Stichting AED De Lutte-Zuid

Sinds de oprichting in 2009 opereerden we als werkgroep financieel onder de Stichting Binnensport De Lutte. Dit is toen op die manier ingericht zodat we snel van start konden met o.a. de incasso's. Na zeven jaar werd het tijd om de zaken in een eigen stichting onder te brengen. Dankzij sponsoring door notariskantoor Kroezen in Oldenzaal hebben we dit eenvoudig kunnen regelen. Op 11 januari 2017 is dan ook de Stichting AED De Lutte-Zuid opgericht. Drie personen uit de werkgroep hebben een bestuursfunctie binnen de stichting. Dit zijn:
Thea Hesselink – Voorzitter
José Senger – Secretaris
Benny Punt – Penningmeester

Sponsoring

Naast de hiervoor genoemde sponsoring door notaris Kroezen in Oldenzaal  hebben we van Rabobank Twente Oost ook dit jaar weer een sponsorbijdrage van € 250,- toegezegd gekregen.

Verhuizing of nieuw e-mail adres

Wilt u bij een verhuizing of wijziging van uw e-mailadres dit aan ons doorgeven zodat we dit in onze administratie kunnen verwerken. Krijgt u nieuwe buren, vertel ze dan over ons AED-project. Door het invullen van het machtigingsformulier op onze website, kunnen ook zij bijdragen.